Businessclub ‘De Vallei’

Hallo, Businessclub De Vallei is een no-nonsence club. We streven naar maximaal 100 leden, waarbij de diversiteit wordt bewaakt. Businessleden ervaren de businessclub als een club met een hoge gunfactor. Een businessclub waar een open cultuur is en problemen en kansen binnen de eigen onderneming kunnen worden besproken. De bijeenkomsten krijgen veel aandacht en worden zeer goed bezocht. Het elkaar echt leren kennen wordt in allerlei vormen gestimuleerd, waarbij het smoelenboek op de website (www.bcdevallei.nl ) een belangrijke functie vervult. Niet alleen om na een bijeenkomst nog eens te kijken wie men gesproken heeft, maar ook om derden te kunnen verwijzen. Het netwerk blijft dan niet alleen beperkt tot de eigen leden, maar wordt hierdoor enorm vergroot.
Graag wijs ik u op de vele mogelijkheden die u in deze folder worden aangeboden. Heeft u interesse neem dan contact op met de contactpersonen genoemd in de folder. Uiteraard is er altijd te spreken over speciale wensen. Graag verwelkom ik u bij Businessclub De Vallei en op Sportpark Inschoten.

Met vriendelijke groet,Jan van Esveld